Termografi Service
Forsiden | Termografi | Anvendelsesområder | Kontakt
 

Hva er termografi?

Kort fortalt er termografi er en NDT (Non Destructive Test) metode. Utstyret er passivt, det vil si at det ikke sender ut noen egen stråling eller energi og det kan brukes på utstyr som er i drift. Det er et rimelig og effektivt verktøy som har vært i bruk i mer enn 20 år i industrien, byggevirksomhet og annen næringsvirksomhet. Alle objekter med temperatur over det absolutte nullpunkt, sender ut infrarøde stråler til sine omgivelser. Denne energien er et produkt av objektets overflatetemperatur og dets evne til utstråling. Prosessen for å detektere den usynlige infrarøde strålingen og gjøre den om til et synlig resultat, kalles termografi og utstyret et Termografikamera.

Litt om hvorfor termografi kan brukes i forbindelse med vedlikehold.Norske bedrifter sliter i dag med å holde vedlikeholdskostnader nede uten at driftsregulariteten skal gå ned. Et bidrag til å oppnå dette, kan være å gjøre vedlikehold på utstyret etter at det er inspisert med hjelp av termografi.
Når det f.eks. oppstår overoppheting på elektrisk utstyr, betyr det svært ofte at det har oppstått en dårlig kontakt eller at utstyret har annen type feil. Dette kan medføre brann, driftsavbrudd og store reparasjonskostnader. Det å ha muligheten til å oppdage overopphetede komponenter før det oppstår skader, gjør at vi kan unngå ubehagelige driftsavbrudd og store reparasjonskostnader fordi vi da kan planlegge en reparasjon på forhånd.

Fordeler ved bruk av termografi:- Inspeksjonen kan gjøres på utstyr som er i drift og har ingen innvirkning på utstyret.
- Inspeksjonen utføres fort og kan gjøres på avstand fra inspeksjonsobjektet.
- En får reduserte inspeksjonskostnader da store mengder utstyr kan kontrolleres på kort tid. Man finner raskt ”hot spots”, noe som sparer arbeidstid og penger i forhold til den tradisjonelle måten å finne feil på.
- Kraftige magnetiske felt er ingen hindring.
- Med et termografikamera får en et «termisk kart» som også viser eksakt hvor det er varme punkt. En ser et større område samtidig.
- Det er mulig å få «kartet» skrevet ut i hard kopi form.
- Utstyret kan «trendes» over tid slik at en har mulighet til å følge utviklingen til et bestemt utstyr.

Noen grunner til at termografi bør brukes i vedlikeholdsprogrammet.- Gode muligheter til å finne feilen før det oppstår problemer som påfører en store kostnader og før vedlikeholdet starter. Vedlikeholdet kan dermed rettes direkte mot der det er mest aktuelt, noe som gir større muligheter for å prioritere riktig. I stedet for at man rutinemessig trekker til alle kontakter, kan man bruke tiden på de komponenter som trenger reparasjon.
- Uforutsette strømstanser blir sterkt redusert. Den totale feilprosent blir redusert, noe som gir større sikkerhet i systemet.
- Forbedring av kvalitetskontrollen.
- Forbedring av energi effektiviteten
- Være en del av internkontrollen
- Større sikkerhet. Feil på elektriske komponenter er en meget stor årsak til forsikringsutbetalinger og brann.
Webhotell fra TAR Data