Termografi Service
Forsiden | Termografi | Anvendelsesområder | Kontakt
 

Velkommen til Termografi Service!

Firmainfo:

Termografi Service er stasjonert på Tysnes i Sunnhordland, og er et firma som leverer
tjenester basert på måling av infrarød stråling (Termografi) og har termografør som er
Nemkosertifisert, d.v.s. at Nemko har satt en del krav til kompetanse og kvalifikasjoner som
termograføren må oppfylle.

Produktinfo:

- Termografering av elektriske anlegg på:
skip, offshore installasjoner, landbasert industri, skipsverft, gartneri, sykehus,
kommunale bygninger, private hus

- Påvise elektriske varmekabler

- Lekkasjesøking/påvising vannbåren varme

- Kontrollere isolasjon i smelteovner

- Lokalisere luftlekkasjer i boliger

- Kontrollere overflatetemperatur på maskiner i skip

- Kontrollere pumper, ventiler og rørledninger
Nemko Sertifisert termografør
Webhotell fra TAR Data